Gudstjänst

OBS!! Från söndag 4/2 börjar vi gudstjänsten kl.10.00.

Vi firar gudstjänst vanligtvis varje söndag kl.10.00 i Gasellen, på Skäggetorpsgatan 6. Våra gudstjänster är ganska avslappnade och innehållet varierar lite från gång till gång men våra samlingar innehåller alltid: Sång och musik, bön och bibelläsning. 

Undervisningen är oftast på svenska men tolkas till engelska om behovet finns. Undervisningen kan ha olika teman men grunden är alltid Bibeln. Under undervisningen får man avbryta för frågor. Ofta finns även tillfälle att diskutera det som sägs i mindre grupper.

Efter gudstjänsten så finns det tid för fika och gemenskap!

Varmt välkommen!

Comments are closed.