Cykelköket

Cykelköket Skäggetorp är ett samarbete mellan Nygårdskyrkan och Stångåstaden. Hit kan du komma och lära dig hur du tar hand om din cykel eller bara sitta ner och prata över en fika. Det finns vertyg att använda på plats och kunniga volontärer som gärna hjälper dig!

Cykelköket har stängt för säsongen (från och med den 25/10-22). Under perioden november-januari kan du kontakta oss via  cykelkoket@skaggetorp.net om du har frågor eller behöver hjälp med din cykel. Du kan också kontakta Johan (076-1881144) eller Jonny (073-5735454). 

Söndagsskoj!

little-girl-01-1439884-1279x1297

Söndagsskoj är namnet på de aktiviteter vi har för alla barn parallellt med våra gudstjänster. Just nu har söndagsskoj paus.

Barnen är varnligtvis med i början på gudstjänsten och sjunger några sånger med de vuxna. Sen har barnen en egen samling med berättelser från Bibeln, sång, lekar, pyssel m.m.

Samlingen avslutas med fika tillsammans med de vuxna.

Alla barn är mycket välkomna!

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst!

Vi firar gudstjänst söndagar kl.11.00 i Gasellen, på Skäggetorpsgatan 6. Våra gudstjänster är ganska avslappnade och innehållet varierar lite från gång till gång men våra samlingar innehåller alltid: Sång och musik, bön och undervisning.

Undervisningen är oftast på svenska men tolkas till engelska om behovet finns. Undervisningen kan ha olika teman men grunden är alltid Bibeln. Under undervisningen får man avbryta för frågor. Ofta finns även tillfälle att diskutera det som sägs i mindre grupper.

Efter gudstjänsten så finns det tid för fika och gemenskap!

Varmt välkommen!

OBS!! Söndagarna 25/12 och 1/1 har vi ingen egen gudstjänst.

Smågrupper


smågrupper
Varannan vecka träffas vi i olika smågrupper hemma hos olika personer i vår församling. Innehållet kan variera men varje gång ber och läser vi Bibeln. Vi fikar även tillsammans och samtalar om livets olika glädjeämnen och utmaningar.

Hör av dig om du vill vara med i en smågrupp. Självklart är alla välkomna med i våra grupper!

För mer information kontakta församlingens pastor eller mejla info@skaggetorp.net

Nygårdskyrkan en Français

Nygårdskyrkan (L’Église de Nygård) est une église chrétienne et multiculturelle qui veut implémenter la vie et la mission de Jésus dans nos vies quotidiennes et dans la vie de l’église.

Nous voulons être une église pertinente où vous pouvez vous sentir comme chez vous, peu importe d’où vous venez ou de ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous êtes le bienvenu á nous rejoindre !

 

Culte de Dimanche á 16 heures

Chaque Dimanche nous nous rencontrons á 16 heures pour louer le Seigneur, étudier la Bible et prier ensemble. Le culte est, pour la plupart du temps, en Suédois, mais il est traduit en Anglais. Parfois il peut aussi être traduit en Français. Les chants de louanges sont chantés en Suédois, Arabe, Anglais et Espagnol.

Notre église n’a pas de local, mais elle se réunit chez Hyresgästföreningen (l’Association de Locataires) á Skäggetorp Centrum 14. Vous pouvez trouver votre chemin sur Google Maps.

 

La vision de Nygårdskyrkan

Nous voulons, étant une communauté proche et généreuse, être formés et transformés par Jésus á un peuple unie et multiculturel, qui rend visible et grand le Royaume de Dieu.

Notre but est d’être une église où tout le monde peut se sentir comme chez soi, mais nous nous désirons aussi être du sel et de la lumière dans le quartier de Skäggetorp.

Une église baptiste évangélique et charismatique

Nous appartenons á la congrégation Evangeliska Frikyrkan (Interact), qui est une congrégation évangélique avec une tradition baptiste et charismatique, qui a ses racines dans les mouvements de réveil du 19ème siècle. Nygårdskyrkan est une implantation d’église, soutenue par Ryttargårdskyrkan, qui est une grande église établie ici à Linköping.