Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst!

Vi firar gudstjänst söndagar kl.11.00 i Gasellen, på Skäggetorpsgatan 6. Våra gudstjänster är ganska avslappnade och innehållet varierar lite från gång till gång men våra samlingar innehåller alltid: Sång och musik, bön och undervisning.

Undervisningen är oftast på svenska men tolkas till engelska om behovet finns. Undervisningen kan ha olika teman men grunden är alltid Bibeln. Under undervisningen får man avbryta för frågor. Ofta finns även tillfälle att diskutera det som sägs i mindre grupper.

Efter gudstjänsten så finns det tid för fika och gemenskap!

Varmt välkommen!

OBS!! Söndag 3/9 har vi ingen gudstjänst i Gasellen.