Om Nygårdskyrkan

Nygårdskyrkan har funnits sedan september 2011 som en kristen gemenskap av troende. Till en början kallade vi oss för Skäggetorpsgemenskapen men i mars 2014 blev vi formellt en församling och tog då namnet Nygårdskyrkan.

Nygårdskyrkan är en församling av och för Skäggetorpsbor. De allra flesta som regelbundet kommer på våra samlingar bor i Skäggetorp. Genom att bo nära varandra önskar vi forma en nära gemenskap där vi inte bara ses på gudstjänster utan där vi delar livet tillsammans.

Vår gemenskap är mångkulturell och de som kommer till oss är från många olika länder, pratar olika språk och har olika åldrar. Denna mångfald är vi glada och stolta över.

I allt vi gör vill vi visa på vem Jesus är. Han är den som förenar oss och budskapet om hur han kan förändra och förvandla är något vi försöker ge uttryck för på olika sätt.

Nygårdskyrkan är en egen självständig församling med eget ledarskap och ekonomi men får visst stöd från Ryttargårdskyrkan. Nygårdskyrkan tillhör det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan som har ca 300 församlingar i Sverige.

Nygårdskyrkans vision

Vi vill genom en generös och nära gemenskap
formas och förvandlas av Jesus
till ett enat mångkulturellt folk
som synliggör och utvidgar Guds rike.

 

Mer information: in English, en Français eller en Español.

Lämna ett svar