Alpha-kurs våren 2023

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

INFO
Start: Torsdag vecka 11
Längd: 12 veckor
Tid: 18:00-20:30, torsdagar
Plats: Gasellen, Skäggetorpsgatan 6
Pris: Gratis
Kontakt:  esther@skaggetorp.net

Cykelköket

Cykelköket Skäggetorp är ett samarbete mellan Nygårdskyrkan och Stångåstaden. Hit kan du komma och lära dig hur du tar hand om din cykel eller bara sitta ner och prata över en fika. Det finns vertyg att använda på plats och kunniga volontärer som gärna hjälper dig!

Cykelköket är öppet för säsongen!! Varmt välkommen. Tisdagar kl.18.00-20.00 på Skattegården 65. (stängt 6/6 och 18/7).

Du kan kontakta oss via  cykelkoket@skaggetorp.net om du har frågor eller behöver hjälp med din cykel. Du kan också kontakta Johan (076-1881144) eller Jonny (073-5735454). 

Söndagsskoj!

little-girl-01-1439884-1279x1297

Söndagsskoj är namnet på de aktiviteter vi har för alla barn parallellt med våra gudstjänster. Just nu har söndagsskoj paus.

Barnen är varnligtvis med i början på gudstjänsten och sjunger några sånger med de vuxna. Sen har barnen en egen samling med berättelser från Bibeln, sång, lekar, pyssel m.m.

Samlingen avslutas med fika tillsammans med de vuxna.

Alla barn är mycket välkomna!

Smågrupper


smågrupper
Varannan vecka träffas vi i olika smågrupper hemma hos olika personer i vår församling. Innehållet kan variera men varje gång ber och läser vi Bibeln. Vi fikar även tillsammans och samtalar om livets olika glädjeämnen och utmaningar.

Hör av dig om du vill vara med i en smågrupp. Självklart är alla välkomna med i våra grupper!

För mer information kontakta församlingens pastor eller mejla info@skaggetorp.net

Nygårdskyrkan en Français

Nygårdskyrkan (L’Église de Nygård) est une église chrétienne et multiculturelle qui veut implémenter la vie et la mission de Jésus dans nos vies quotidiennes et dans la vie de l’église.

Nous voulons être une église pertinente où vous pouvez vous sentir comme chez vous, peu importe d’où vous venez ou de ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous êtes le bienvenu á nous rejoindre !

 

Culte de Dimanche á 16 heures

Chaque Dimanche nous nous rencontrons á 16 heures pour louer le Seigneur, étudier la Bible et prier ensemble. Le culte est, pour la plupart du temps, en Suédois, mais il est traduit en Anglais. Parfois il peut aussi être traduit en Français. Les chants de louanges sont chantés en Suédois, Arabe, Anglais et Espagnol.

Notre église n’a pas de local, mais elle se réunit chez Hyresgästföreningen (l’Association de Locataires) á Skäggetorp Centrum 14. Vous pouvez trouver votre chemin sur Google Maps.

 

La vision de Nygårdskyrkan

Nous voulons, étant une communauté proche et généreuse, être formés et transformés par Jésus á un peuple unie et multiculturel, qui rend visible et grand le Royaume de Dieu.

Notre but est d’être une église où tout le monde peut se sentir comme chez soi, mais nous nous désirons aussi être du sel et de la lumière dans le quartier de Skäggetorp.

Une église baptiste évangélique et charismatique

Nous appartenons á la congrégation Evangeliska Frikyrkan (Interact), qui est une congrégation évangélique avec une tradition baptiste et charismatique, qui a ses racines dans les mouvements de réveil du 19ème siècle. Nygårdskyrkan est une implantation d’église, soutenue par Ryttargårdskyrkan, qui est une grande église établie ici à Linköping.

Nygårdskyrkan en español

Nygårdskyrkan es una iglesia evangélica multicultural, la cual está dedicada a implementar las vivencias de Jesús y la misión en nuestras vidas.

Queremos ser una iglesia relevante donde puedas sentirte como en casa, sin diferenciar de dónde eres o cual fue tu pasado. ¡Eres siempre bienvenido!.

 

Cultos de adoración 11 am

Todos los domingos nos reunimos para adorar, orar y tener nuestros estudios bíblicos a las 11 am. Generalmente el idioma de nuestros cultos es el sueco, pero hay traducción al inglés. Las alabanzas son cantadas en sueco, árabe, inglés y/o español.

La iglesia todavía no tiene su propio local, pero nos reunimos en Hyresgästföreningen en Skäggetorp Centrum 14. (Puedes encontrarlo en Google maps.)

 

La visión de Nygårdskyrkan

Como una generosa y cercana comunidad, queremos ser formados y transformados por Jesús para ser un pueblo unido y multicultural, quienes podamos expandir y hacer conocido el Reino de Dios.

Nuestro anhelo es ser una iglesia donde todos pueden sentirse integrados y de la misma manera mantener un enfoque en ser sal y luz en Skäggetorp.

Una iglesia Bautista evangélica y carismática

Somos parte de la denominación sueca “Evangeliska Frikyrkan” (Iglesia evangélica Libre), la cual tiene tradiciones bautistas y carismáticas, con sus raíces en el movimiento del renacimiento en el siglo XIX. Nygårdskyrkan es una iglesia plantada y apoyada por Ryttargårdskyrkan en Linköping.