Skäggetorp – vår stadsdel

I nordvästra delen av Linköping började Skäggetorp byggas i mitten av 1960-talet. Skäggetorp byggdes som en del av den framåtanda som präglade miljonprogramsåren 1965-1975. År 1965 var folkmängden endast 76 personer i Skäggetorp.

Typiskt för miljonprogrammet var att hyresrätterna var funktionella och standarden var då hög. Skäggetorps centrum som stod klart 1971 var till en början ett attraktivt och populärt köpcentrum. Idag klingar miljonprogrammets ideal tyvärr inte lika positivt hos alla.

För oss som aktivt valt att bo i Skäggetorp finns en stolthet över vår stadsdel. Vi trivs med de stora gräsytorna, de bilfria miljöerna, de många lekplatserna och ett centrum med flera bra och prisvärda mataffärer.

Vi gillar att Skäggetorp är den av Linköpings stadsdelar med högst andel med utländsk bakgrund. Den rika blandningen av erfarenheter och kulturer gör att vi anser att Skäggetorp är en av Linköpings allra rikaste och mest underskattade stadsdelar.

Här kommer några korta fakta om Skäggetorp:
Invånarantal (2020): 11 407
Andel med utländsk bakgrund (2017): 69,1%
Antal officiella språk i Skäggetorp: 63
Genomsnittlig hushållsinkomst (20+): 180 918
Befolkningstillväxt sedan år 2000: 3500 personer

Källor: www.linkoping.se, Wikipedia

Läs gärna om vad som händer i Grannskapet Skäggetorp eller på skaggetorp.se som är Skäggetorps egna kommunikationsportal.

Mer fakta om Skäggetorp finns här. Här finns även en karta över stadsdelen.

Comments are closed.