Alpha-kurs våren 2023

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

INFO
Start: Torsdag vecka 11
Längd: 12 veckor
Tid: 18:00-20:30, torsdagar
Plats: Gasellen, Skäggetorpsgatan 6
Pris: Gratis
Kontakt:  esther@skaggetorp.net

Cykelköket

Cykelköket Skäggetorp är ett samarbete mellan Nygårdskyrkan och Stångåstaden. Hit kan du komma och lära dig hur du tar hand om din cykel eller bara sitta ner och prata över en fika. Det finns vertyg att använda på plats och kunniga volontärer som gärna hjälper dig!

Cykelköket är öppet för säsongen!! Varmt välkommen. Tisdagar kl.18.00-20.00 på Skattegården 65. (stängt 6/6 och 18/7).

Du kan kontakta oss via  cykelkoket@skaggetorp.net om du har frågor eller behöver hjälp med din cykel. Du kan också kontakta Johan (076-1881144) eller Jonny (073-5735454). 

Söndagsskoj!

little-girl-01-1439884-1279x1297

Söndagsskoj är namnet på de aktiviteter vi har för alla barn parallellt med våra gudstjänster. Just nu har söndagsskoj paus.

Barnen är varnligtvis med i början på gudstjänsten och sjunger några sånger med de vuxna. Sen har barnen en egen samling med berättelser från Bibeln, sång, lekar, pyssel m.m.

Samlingen avslutas med fika tillsammans med de vuxna.

Alla barn är mycket välkomna!

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst!

Vi firar gudstjänst söndagar kl.11.00 i Gasellen, på Skäggetorpsgatan 6. Våra gudstjänster är ganska avslappnade och innehållet varierar lite från gång till gång men våra samlingar innehåller alltid: Sång och musik, bön och undervisning.

Undervisningen är oftast på svenska men tolkas till engelska om behovet finns. Undervisningen kan ha olika teman men grunden är alltid Bibeln. Under undervisningen får man avbryta för frågor. Ofta finns även tillfälle att diskutera det som sägs i mindre grupper.

Efter gudstjänsten så finns det tid för fika och gemenskap!

Varmt välkommen!

OBS!! Söndag 3/9 har vi ingen gudstjänst i Gasellen.

Smågrupper


smågrupper
Varannan vecka träffas vi i olika smågrupper hemma hos olika personer i vår församling. Innehållet kan variera men varje gång ber och läser vi Bibeln. Vi fikar även tillsammans och samtalar om livets olika glädjeämnen och utmaningar.

Hör av dig om du vill vara med i en smågrupp. Självklart är alla välkomna med i våra grupper!

För mer information kontakta församlingens pastor eller mejla info@skaggetorp.net